29/1995. (XI.27.)/ Ö. sz. rendelet - A közterület-használat engedélyezéséről
2/1996./II.1./ Ö. sz. rendelet - Az építészeti környezet védelméről a 30/2000./XII.20./ Ö.sz.rendelettel egységes szerkezetbe foglalva
▸ 2/1996./II.1./ Ö. sz. rendelet - 1.sz. melléklet
▸ 2/1996./II.1./ Ö. sz. rendelet - 2.sz. melléklet
13/2004.(IV.21.) Ö. sz. rendelet - A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
21/2005/V.25./ Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Városellátó Szervezetének megszüntető okiratáról
34/2005. (IX.28.)/ Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól
9/2006.(II.22.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmi követelményeiről
▸ 9/2006.(II.22.)/ Ö. sz. rendelet - mellékletei
10/2006.(II.22.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak leltározásáról
15/2006.(IV.19.)/ Ö. sz.rendelet - Az önkormányzat zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről
▸ 15/2006.(IV.19.) rendelet - 1-14.sz melléklet
18/2006./V.31. / Ö. sz. rendelet - A József Attila Általános Művelődési Központja alapító okiratáról szóló 19/2005./V.25/önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
21/2006. (VI.28.)/ Ö. sz. rendelet - A közterületen történő szeszesital fogyasztásról
36/2006.(XI.29.)/ Ö. sz. rendelet - A Polgármesteri Hivatal által szervezett családi ünnepségek díjtételeinek megállapításáról szóló módosított 22/2000.(XI.22.) Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
2/2008.(II.20.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
▸ 2/2008.(II.20.)/ Ö. sz. rendelet - 1-10.sz melléklet
10/2008./IV.23. / Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007./V.3./ Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
30/2008.(XI.26.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről
1/2009.(I.28.)/ Ö. sz. rendelet - A luxusadóról szóló 13/2006.(III.29.) Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
3/2009.(II.18.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről
▸ 3/2009.(II.18.)/ Ö. számú rendelet - mellékletei
11/2009.(IV.22.)/ Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2008.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
▸ 11/2009.(IV.22.)/ Ö. sz. rendelet - mellékletei
13/2009.(V.11.) / Ö. sz rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.18.) Ö. számú rendelet módosításáról
▸ 13/2009.(V.11.) / Ö. sz rendelet - mellékletei
17/2009.(VIII.28.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 13/2009.(V.11.) Ö. számú rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. számú rendelet módosításáról
▸ 17/2009.(VIII.28.)/ Ö. számú rendelet - mellékletei
20/2009.(X.1)/ Ö. sz. rendelet - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló
21/2009.(X.28)/ Ö. sz. rendelet - Az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
23/2009.(X.28.)/ Ö. sz. rendelet - A helyi szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 13/2007.(VI.27.) Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
2/2010.(II.17.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
▸ 2/2010.(II.17.)/ Ö. számú rendelet - mellékletei
4/2010.(II.27.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 24/2009.(XI.11.) Ö. számú rendelettel valamint a 17/2009.(VIII.28.) Ö. számú rendelettel továbbá a 13/2009.(V.11.) Ö. számú rendelettel módosított 3/2009.(II.18.) Ö. számú rendelet módosításáról
▸ 4/2010.(II.27.)/ Ö. számú rendelet - mellékletei
8/2010.(IV.21.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
▸ 8/2010.(IV.21.)/ Ö. sz. rendelet - mellékletei
9/2010.(IV.30.)/ Ö. sz rendelet - az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
11/2010.(VI.30.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
12/2010./VIII.6./Ö. sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről
▸ 12/2010./VIII.6./Ö. sz. rendelet - 2.sz melléklet - HULLADÉKTERMELŐ-GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI
▸ 12/2010./VIII.6./Ö. sz. rendelet - 3.sz melléklet - KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELETEK
▸ 12/2010./VIII.6./Ö. sz. rendelet - 4.sz melléklet - SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGETEK
2/2011.(II.23.)/ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
▸ 2/2011.(II.23.)/ Ö. sz. rendelet - mellékletei
3/2011./II.23./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.17.)önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 3/2011./II.23./Ö. sz. rendelet - mellékletei
4/2011./II.23./Ö. sz. rendelet - A köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
6/2011./II.23./Ö. sz. rendelet - Pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
9/2011./IV.19./Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
▸ 9/2011./IV.19./Ö. sz. rendelet - mellékletei
12/2011./VII.28./Ö. sz. rendelet - A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
13/2011./VIII.31./Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek módosításáról
▸ 13/2011./VIII.31./önkormányzati rendelet - mellékletei
15/2011./X.26./Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2011.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 15/2011./X.26./Ö. sz. rendelet - mellékletei
2/2012.(I.25.)Ö. sz. rendelet - A vásárokról és piacokról szóló 2/2006.(II.1.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati tulajdonban lévő földek haszonbérbe adásáról szóló 14/2003.(VI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
3/2012.(II.29.)Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
▸ 3/2012.(II.29.)Ö. sz. rendelet - mellékletei
4/2012.(II.29.)Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 4/2012.(II.29.)Ö. sz. rendelet - mellekletei
8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - A település helyi építési előírásairól
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/1. sz. melléklet - Településszerkezeti terv - igazgatási terület
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/2. sz. melléklet - Szabályozási tervlap
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/3. sz. melléklet - Településszerkezeti terv - igazgatási terület
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/4. sz. melléklet - Szabályozási terv összefoglaló - belterület
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/5. sz. melléklet - Szabályozási terv - belterület
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/6. sz. melléklet - Szabályozási terv - belterület
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - HÉSZ helyi építési rendelet egységes 2B melléklete
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ-1 Szabályozási tervlap összefoglaló
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_1 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_2 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_3 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_4 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_5 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_6 szelvény
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_1 Északi majorok szabályozási terve I. (52-es, 73-as major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_2 Északi majorok szabályozási terve II. (57-es major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_3 Északi majorok szabályozási terve III. (22-es, 23-as major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_4 Északi majorok szabályozási terve IV. (20-as, 21-es major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_5 Északi majorok szabályozási terve V. (6-os, 81-es major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_6 Déli majorok szabályozási terve I. (39-es, 47-es, 48-as major)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_7 Déli majorok szabályozási terve II. (28-as, 46-os major, Kendergyár)
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_8 Általános jelmagyarázat a majorok szabályozási tervéhez
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/1. sz. melléklet - Szabályozási tervlap
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/3. sz. melléklet - Szabályozási tervlap
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/4. sz. melléklet - Szabályozási tervlap
▸ 8/2012.(III.28.)Ö. sz. rendelet - 2/6. sz. melléklet - Szabályozási tervlap
9/2012.(III.28.)/Ö. sz. rendelet - A talajterhelési díjakról
10/2012.(IV.25.)/Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011.évi pénzügyi terv végrehajtásáról
13/2012.(IX.5.)/Ö. sz. rendelet - 13/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 13/2012.(IX.5.)/Ö.sz. rendelet - mellékletei
15/2012.(IX.5.)/Ö. sz. rendelet - Az állatok tartásáról szóló 17/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
16/2012./X.31./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
▸ 16/2012./X.31./Ö. sz. rendelet - mellékletei
18/2012./XI.28./Ö. sz. rendelet - 18/2012.(XI.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 18/2012./XI.28./Ö. sz. rendelet - mellékletei
5/2013./III.1./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
▸ 5/2013./III.1./Ö. sz. rendelet - mellékletei
6/2013./III.1./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 6/2013./III.1./Ö. sz. rendelet - mellékletei
7/2013./III.1./Ö. sz. rendelet - A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól
9/2013./V.6./Ö. sz. rendelet - A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 9/2013./V.6./Ö. sz. rendelet - mellékletei
10/2013./V.6./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
16/2013./V.29./Ö. sz. rendelet - A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj hatályon kívül helyezéséről
17/2013./V.29./Ö. sz. rendelet - Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
25/2013./X.30/Ö. sz. rendelet - A lakáscélú támogatásokról
26/2013./X.30/Ö. sz. rendelet - A felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok ösztöndíjrendszeréről szóló 1/2001. (I. 17.) önkormányzati rendelet és módosításai hatályon kívül helyezéséről
28/2013./XI.28/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 28/2013./XI.28/Ö. sz. rendelet - mellékletei
34/2013./XII.12/Ö. sz. rendelet - A köztemetőről és a temetkezésekről
35/2013./XII.12/Ö. sz. rendelet - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
36/2013.(XII.12.) /Ö.sz. rendelet - A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 12/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
3/2014./III.1./ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
▸ 3/2014./III.1./önkormányzati rendelet melléklete
4/2014./III.1./ Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 4/2014./III.1./önkormányzati rendelet melléklete
5/2014./III.1./ Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről
9/2014./IV.30./ Ö. sz.rendelet - A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 9/2014./IV.30./Ö.sz rendelet - mellékletei
15/2014./VIII.12./ Ö. sz. rendelet - Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások igénybevételének egyes kérdéseiről szóló 33/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
22/2014./XI.28./ Ö. sz. rendelet - A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
1/2015./I.29./Ö. sz. rendelet - A helyi népszavazásról
2/2015./I.29./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2015./II.26./Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
▸ 5/2015.II.26/Ö. sz. rendelet - mellékletei
6/2015./II.26./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 6/2015./II.26./Ö. sz. rendelet - mellékletei
7/2015./II.26./Ö. sz.rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
10/2015./IV.30./Ö. sz.rendelet - A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 10/2015./IV.30./Ö. sz.rendelet - mellékletei
11/2015./IV.30./Ö. sz. rendelet - A sportról
12/2015./IV.30./Ö. sz. rendelet - A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 36/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
15/2015./X.1./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 15/2015./X.1./Ö. sz. rendelet - mellékletei
16/2015./X.30./Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2015.XI.27/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 17/2015.XI.27/Ö. sz. rendelet - mellékletei
18/2015.XI.27/Ö. sz. rendelet - A helyi adókról
19/2015.XI.27/Ö. sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről
20/2015.XI.27/Ö.sz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2015.XII.17/Ö. sz. rendelet - A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 17/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2016.II.24/Ö. sz.rendelet - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
▸ 2/2016.II.24/Ö. sz.rendelet - mellékletei
3/2016.II.24/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 3/2016.II.24/Ö. sz. rendelet - mellékletei
4/2016.II.24/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 4/2016.II.24/Ö. sz. rendelet - mellékletei
6/2016/III.24/Ö. sz. rendelet - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
7/2016/IV.8/Ö. sz. rendelet - A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
8/2016/IV.8/Ö. sz.rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2016.IV.29/Ö. sz. rendelet - A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 9/2016.IV.29/Ö. sz. rendelet - mellékletei
10/2016/V.26./Ö. sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2016/VI.30./Ö. sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2016.IX.30/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 12/2016.IX.30/Ö. sz. rendelet - mellékletei
13/2016/X.28./Ö. sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről
14/2016.XII.30/Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 14/2016.XII.30/Ö. sz. rendelet - mellékletei
15/2016/XII.30./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2016/XII.30./Ö. sz. rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2017/I.26./Ö.sz.rendelet - Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
▸ 1/2017/I.26./Ö.sz.rendelet - mellékletei
2/2017/I.26./Ö. sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017/I.26./Ö. sz. rendelet - A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
4/2017/II.27./Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 4/2017/II.27./Ö. sz. rendelet - mellékletei
5/2017/II.27./Ö.sz. rendelet - A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017/II.27./Ö. sz. rendelet - A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 13/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2017. (III.30.)/Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017.(III.30.) /Ö. sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017. (IV.28.)/Ö. sz. rendelet - A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 9/2017. (IV.28.)/Ö. sz. rendelet - mellékletei
10/2017. (V.25.)/Ö.sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. (V.25.)/Ö.sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017. (VI.29.)/Ö. sz. rendelet - A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2017.(VI.29.)Ö. sz. rendelet - A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
14/2017.(IX.29.) Ö.sz.rendelete - Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet - melléklet
15/2017. (IX.29.) Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2017. (XI.30.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet - melléklet
17/2017. (XI.30.) Ö.sz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2018. (I.27.) Ö. sz. rendelet - A Település Helyi Építési Előírásairól szóló 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 1/2018. (I.27.) Ö. sz. rendelet - melléklete
2/2018.(II.1.) Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
▸ 2/2018.(II.1.) Ö. sz. rendelet - mellékletei
3/2018. (III.1.) Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 3/2018. (III.1.) Ö. sz. rendelet - mellékletei
4/2018. (III.1.) Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2018. (III.1.) Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018.(III.29.) Ö. sz. rendelete - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 6/2018.(III.29.) Ö. sz. rendelete - melléklete
7/2018.(III.29.) Ö.Sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2018.(IV.26.) Ö. sz. rendelete - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2018. (V.31.) Ö.sz. rendelet - A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet - 1. számú melléklete
▸ 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet - 2. számú melléklete
11/2018.(IX.28.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 11/2018.(IX.28.) Ö.sz. rendelet - 1.sz. melléklete
12/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 12/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet - melléklete
13/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2018.(XI.29.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2018. (XII.13.) Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
▸ 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet - melléklete
2/2019.(III.1.) Ö.sz rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 2/2019.(III.1.) Ö.sz rendelet - melléklet
4/2019.(III.29.) Ö.sz rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2019. (IV.25.) Ö.sz. rendelet - A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 5/2019. (IV.25.) Ö.sz. rendelet - melléklete
6/2019. (VI.28.) Ö.sz. rendelet - A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
7/2019. (VI.28.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 7/2019. (VI.28.) Ö.sz. rendelet - melléklete
8/2019.(IX.27.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 8/2019.(IX.27.) Ö.sz. rendelet - melléklete
10/2019.(X.31.) Ö.sz rendelet - A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 23/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
11/2019.(XI.28) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 11/2019.(XI.28) Ö.sz. rendelet - mellékletei
12/2019.(XI.28.) Ö.sz. rendelet - Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13/2019.(XI.28.) Ö.sz. rendelet - A helyi adókról szóló 18/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2019. (XII.12.) Ö.sz.rendelet -Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2019. (XII.20.) Ö.rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 15/2019. (XII.20.) Ö.rendelet - 1.sz melléklet
▸ 15/2019. (XII.20.) Ö.rendelet - 2.sz melléklet
▸ 15/2019. (XII.20.) Ö.rendelet - 2.sz melléklet
1/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet - A településkép védelméről
2/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet - A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 5/2020. (II.27.) Ö.sz. rendelet - melléklete
6/2020.(II.27.)Ö.sz. rendelet -Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2020. (II.27.)Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020. (IV.28. Ö.sz rendelet - A 2019 évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 8/2020. (IV.28. Ö.sz rendelet - melléklete
9/2020.(V.6.). Ö.sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015(IX.27) Ö.sz rendelet módosításáról
10/2020.(X.1.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 10/2020.(X.1.). Ö.sz. rendelet - melléklete
11/2020.(X.1.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2020.(X.29.). Ö.sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2020.(X.29.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2020.(XII.1.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 14/2020.(XII.1.). Ö.sz. rendelet - melléklete
15/2020.(XII.1.). Ö.sz. rendelet - A helyi adókról szóló 18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2020.(XII.10.). Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2020.(XII.10.). Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város címerének és zászlajának használatáról és Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló 34/2005(IX.28) önkormányzati rendelet módósításáról
18/2020.(XII.17.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013(V.6) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2020.(XII.17.). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013(V.6) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020(XII.17) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
1/2021.(I.5.). Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021.(I.6). Ö.sz. rendelet - 13/2016/X.28./Ö. sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016(X.28). Ö. rendelet módosításáról
3/2021.(I.8). Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)Ö. sz. rendelet módosításáról
4/2021.(I.22). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat követelési leírásának rendjéről szóló 3/2008.(XI.26.)Ö. sz. rendelet módosításáról
6/2021.(III.1). Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 6/2021.(III.1). Ö.sz. rendelet - melléklete
7/2021.(III.5). Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2015(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021.(V.14). Ö.sz. rendelet - A 2020 évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 8/2021.(V.14). Ö.sz. rendelet - mellékletei
9/2021.(VIII.12). Ö. sz. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013(V.6) önk.rendelet módosításáról
10/2021.(IX.30.). Ö.sz. rendelet Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
▸ 10/2021.(IX.30.)önkormányzati rendelet-mellékletei
11/2021.(IX.30.)önkormányzati rendelet Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26). önkormányzati rendelet módosításáról.
12/2021. (IX.30.)önkormányzati rendelet A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. június 30. napjával beolvadással megszűnő költségvetési szervének 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
13/2021.(X.28.).Ö. sz. rendelet Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
▸ 13/2021.(X.28.).Ö. sz. rendelet - melléklete
14/2021.(XI.25.).Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021(II.15)Önk. rendelet módosításáról
▸ 14/2021.(XI.25.).Ö. sz. rendelet - melléklete
15/2021.(XI.25.).Ö. sz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2021.(XII.13)Ösz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) Ö.sz. rendelet módosításáról szóló 15-2021. [XI.25.] Ö.r. hatályba nem lépéséről
17/2021.(XII.13) Ösz.rendelet - Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1/2022.(I.27)Ö.sz. rendelet - Az önkormányzati 2022. évi költségvetéséről
▸ 1/2022.(I.27)Ö.sz. rendelet - mellékletei
2/2022.(XI.27) Ö.sz. rendelet - A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
3/2022.(II.24) Ö.sz. rendelet - Az 20 önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(II.15) önkormányzati rendelet mósosításáról
▸ 3/2022.(II.24) Ö.sz. rendelet - mellékletei
4/2022.(II.24) Ö.sz. rendelet - Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021(XII.13) önk. rendelet módosításáról
5/2022.(II.24) Ö.sz. rendelet - A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés l. engedélyezésének szabályairól és szolg. díjairól szóló 13/2017(VI.29) ö. r. módosításáról.
6/2022.(III.31.) Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
7/2022. (IV.29.) Ö.sz. rendelet - A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 7/2022. (IV.29.) Ö.sz. rendelet - mellékletei
8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet - A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(Vl.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete -Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1612012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet -Mellékletei
11/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17 /2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2022.(VII.29.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2022. (VII.29.) önkormányzati rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2022.(VIII.25) Ö.sz rendelet - Egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
15/2022(IX.30) Ö.sz rendelet - Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 15/2022(IX.30) Ö.sz rendelet - Melléklete
16/2022.(XII.1.)önkormányzati rendelet - Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 16/2022.(XII.1.)önkormányzati rendelet mellékletei
17/2022.(XII.19.) Ö.sz rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 17/2021.(Xll.13.) Ö.sz rendelet módosításáról
1/2023.(I.18.). Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2023.(I.26)Ö.sz rendelet - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
▸ 2/2023.(I.26)Ö.sz rendelet melléklete
3/2023.(II.23.) Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2022. évi költsegvéteséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 3/2023.(II.23.) Ö.sz. rendelet - mellékletei
4/2023.(II.23.) Ö.sz. rendelet - A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2023.(II.23.) Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2023.(II.23.) Ö.sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet - A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
▸ 8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet- mellékletei
9/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet- A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 22/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet - A közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
12/2023. (VIII.10.) önkormányzati rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2023. (VIII.10.) önkormányzati rendelet - A településkép védelméről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
▸ 14/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet - mellékletei
15/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(11.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XIl.12.) önkormányzati rendelet módosításáról