29-1995. [XI.27.]- Ö. sz. rendelet - A közterület-használat engedélyezéséről.pdf29-1995. [XI.27.] Ö. sz. rendelet - 1. számú melléklet.pdf2-1996.II.1.Ö.sz. rendelet - Az építészeti környezet védelméről a 30-2000.XII.20. Ö.sz.rendelettel egységes szerkezetbe foglalva.pdf2-1996.II.1.Ö.sz. rendelet -melléklet 1.pdf2-1996.II.1.Ö.sz.rendelet -melléklet 2.pdf13-2004.[IV.21.] Ö. sz. rendelet - A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról.pdf21-2005.V.25. Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Városellátó Szervezetének megszüntető okiratáról.pdf34-2005. [IX.28.]- Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól.pdf9-2006.[II.22.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmi követelményeiről.pdf10-2006.[II.22.]-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak leltározásáról.pdf15-2006.[IV.19.]- Ö. sz.rendelet - Az önkormányzat zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről.pdf18-2006.V.31. Ö. sz. rendelet - A József Attila Általános Művelődési Központja alapító okiratáról szóló 19-2005.V.25 önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf21-2006. [VI.28.]- Ö. sz. rendelet - A közterületen történő szeszesital fogyasztásról.pdf36-2006.[XI.29.]- Ö. sz. rendelet - A Polgármesteri Hivatal által szervezett családi ünnepségek díjtételeinek megállapításáról szóló módosított 22-2000.[XI.22.] Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf2-2008.[II.20.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről.pdf2-2008.[II.20.]- Ö. sz. rendelet - 1-10.sz melléklet.pdf30-2008.[XI.26.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről.pdf1-2009.[I.28.]Ö. sz. rendelet - A luxusadóról szóló 13-2006.[III.29.] Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf3-2009.[II.18.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről.pdf3-2009.[II.18.]- Ö. számú rendelet - mellékletei.pdf11-2009.[IV.22.]-Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2008.évi gazdálkodásának zárszámadásáról.pdf11-2009.[IV.22.]-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf13-2009.[V.11.] - Ö. sz rendelet - mellékletei.pdf13-2009.[V.11.] - Ö. sz rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 3-2009.[II.18.] Ö. számú rendelet módosításáról.pdf17-2009.[VIII.28.]- Ö. számú rendelet - mellékletei.pdf17-2009.[VIII.28.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 13-2009.[V.11.] Ö. számú rendelettel módosított 3-2009.[II.18.] Ö. számú rendelet módosításáról.pdf20-2009.[X.1]- Ö. sz. rendelet - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló.pdf21-2009.[X.28]- Ö. sz. rendelet - Az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról.pdf23-2009.[X.28.]- Ö. sz. rendelet - A helyi szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 13-2007.[VI.27.] Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf2-2010.[II.17.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről.pdf2-2010.[II.17.]- Ö. számú rendelet - mellékletei.pdf4-2010.[II.27.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 24-2009. XI.11. Ö. számú rendelettel.pdf4-2010.[II.27.]- Ö. számú rendelet - mellékletei.pdf8-2010.[IV.21.]- Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf8-2010.[IV.21.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.pdf9-2010.[IV.30.]- Ö. sz rendelet - az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2-2010.[II.17.] Önkormányzati rendelet módosításáról.pdf11-2010.[VI.30.]- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1-2008. [I.30.] önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf12-2010.VIII.6.Ö. sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről.pdf12-2010.VIII.6.Ö. sz. rendelet - 2.sz melléklet.pdf12-2010.VIII.6.Ö. sz. rendelet - 3.sz melléklet.pdf12-2010.VIII.6.Ö. sz. rendelet - 4.sz melléklet.pdf2-2011.[II.23.]Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf2-2011.[II.23.]Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.pdf3-2011.-II.23.-Ö. sz. rendelet - melléklet.pdf3-2011.-II.23.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2-2010.[II.17.]önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2011.-II.23.-Ö. sz. rendelet - A köztisztaság fenntartásáról szóló 6-1992.[VI.1.] önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf6-2011.II.23.Ö. sz. rendelet - Pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf9-2011.IV.19.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf9-2011.IV.19.Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról.pdf12-2011.-VII.28.-Ö. sz. rendelet - A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5-2011.[II.23.] önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf13-2011.VIII.31.Ö. sz. rendelet - Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek módosításáról.pdf13-2011.VIII.31.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf15-2011.-X.26.-Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete 15-2011.[X.26.] önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2-2011.[II.23.]önkormányzati rendelet módosításáról.pdf15-2011.-X.26.-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf2-2012.[I.25.]Ö. sz. rendelet - A vásárokról és piacokról szóló 2-2006.[II.1.] önkormányzati rendelet és az önkormányzati tulajdonban lévő földek haszonbérbe adásáról.pdf3-2012.[II.29.]Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről.pdf3-2012.[II.29.]Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf4-2012.[II.29.]Ö. sz. rendelet - mellekletei.pdf4-2012.[II.29.]Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2-2011.[II.23.]önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_5 Északi majorok szabályozási terve V. [6-os, 81-es major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_6 Déli majorok szabályozási terve I. [39-es, 47-es, 48-as major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 5. sz. melléklet - Szabályozási terv - belterület.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 4. sz. melléklet - Szabályozási terv összefoglaló - belterület.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 3. sz. melléklet - Településszerkezeti terv - igazgatási terület.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_7 Déli majorok szabályozási terve II. [28-as, 46-os major, Kendergyár].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_8 Általános jelmagyarázat a majorok szabályozási tervéhez.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_4 Északi majorok szabályozási terve IV. [20-as, 21-es major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 6. sz. melléklet - Szabályozási terv - belterület.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 1. sz. melléklet - Településszerkezeti terv - igazgatási terület.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_1 szelvény.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_3 Északi majorok szabályozási terve III. [22-es, 23-as major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - 2. sz. melléklet - Szabályozási tervlap.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - A település helyi építési előírásairól.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_3 szelvény.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_4 szelvény.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ-1 Szabályozási tervlap összefoglaló.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_6 szelvény.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_5 szelvény.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - HÉSZ helyi építési rendelet egységes 2B melléklete.pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_1 Északi majorok szabályozási terve I. [52-es, 73-as major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Majorok szabályozási terve - SZ3_2 Északi majorok szabályozási terve II. [57-es major].pdf8-2012.[III.28.]Ö. sz. rendelet - Külterület szabályozás - SZ1_2 szelvény.pdf9-2012.[III.28.]-Ö. sz. rendelet - A talajterhelési díjakról.pdf10-2012.[IV.25.]-Ö. sz. rendelet - Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10-2012.[IV.25.] önkormányzati rendelete a 2011.évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf13-2012.[IX.5.]-Ö. sz. rendelet - 13-2012.[IX.5.] önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3-2012.[II.29.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf13-2012.[IX.5.]-Ö.sz. rendelet - mellékletei.pdf15-2012.[IX.5.]-Ö. sz. rendelet - Az állatok tartásáról szóló 17-2005.[IV.20.] önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf16-2012.X.31.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.pdf16-2012.X.31.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf18-2012.-XI.28.-Ö. sz. rendelet - 18-2012.[XI.28] önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3-2012.[II.29.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf18-2012.-XI.28.-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf39-2012.[XII.20.]-Ö. sz.rendelet - mellékletei.pdf39-2012.[XII.20.]-Ö. sz. rendelet - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39-2012. [XII. 20.] rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.pdf5-2013.III.1.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf5-2013.III.1.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.pdf6-2013.-III.1.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3-2012.[II.29.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf6-2013.III.1.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf6-2013.III.1.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3-2012.II.29. önkormányzati rendelet módosításáról.pdf7-2013.III.1.Ö. sz. rendelet - A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól.pdf9-2013.V.6.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf9-2013.V.6.Ö. sz. rendelet - A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf10-2013.V.6.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről.pdf16-2013.V.29.Ö. sz. rendelet - A József Attila Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában fizetendő térítési díj és tandíj hatályon kívül helyezéséről.pdf17-2013.V.29.Ö. sz. rendelet - Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról.pdf25-2013.X.30Ö. sz. rendelet - A lakáscélú támogatásokról.pdf26-2013.-X.30-Ö. sz. rendelet - A felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok ösztöndíjrendszeréről szóló 1-2001. [I. 17.] önkormányzati rendelet és módosításai hatályon kívül helyezéséről.pdf28-2013.-XI.28-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf28-2013.-XI.28-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5-2013.[III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf34-2013.XII.12.Ö. sz. rendelet - A köztemetőről és a temetkezésekről.pdf35-2013.XII.12.Ö. sz. rendelet - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.pdf36-2013.[XII.12.] -Ö.sz. rendelet - A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól.pdf3-2014.III.1. Ö. sz. rendelet - melléklet.pdf3-2014.III.1. Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.pdf4-2014.-III.1.- Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf4-2014.-III.1.- Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5-2013.[III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf5-2014.III.1. Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről.pdf9-2014.IV.30. Ö. sz.rendelet - mellékletei.pdf9-2014.IV.30. Ö. sz.rendelet - A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf15-2014.VIII.12. Ö. sz. rendelet - Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolg. szóló 33-2008. XII.17. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf15-2014.VIII.12. Ö. sz. rendelet - Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 33-2008. XII.17. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf22-2014.XI.28. Ö. sz. rendelet - A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól.pdf1-2015.I.29.Ö. sz. rendelet - A helyi népszavazásról.pdf2-2015.I.29.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30-2008.XI.26. önkormányzati rendelet módosításáról.pdf2-2015.-I.29.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30-2008.[XI.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf6-2015.-II.26.-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf6-2015.-II.26.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3-2014.[III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf7-2015.-II.26.Ö. sz.rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról.pdf10-2015.IV.30.Ö. sz.rendelet - A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf10-2015.IV.30.Ö. sz.rendelet - mellékletei.pdf11-2015.IV.30.Ö. sz. rendelet - A sportról.pdf12-2015.-IV.30.-Ö. sz. rendelet - A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 36-2005. [X.26.] önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.pdf15-2015.-X.1.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf15-2015.-X.1.-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf16-2015.-X.30.-Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5-2014. [III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf17-2015.XI.27-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf17-2015.XI.27-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf18-2015.XI.27.Ö. sz. rendelet - A helyi adókról.pdf19-2015.XI.27.Ö. sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről.pdf20-2015.XI.27-Ö.sz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf21-2015.XII.17.Ö.sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról.pdf23-2015.XII.17-Ö. sz. rendelet - A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 17-2013. [V.29.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf2-2016.II.24.Ö. sz.rendelet - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.pdf2-2016.II.24.Ö. sz.rendelet - mellékletei.pdf3-2016.II.24.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf3-2016.II.24.Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5-2015.II.26. önkormányzati rendelet módosításáról.pdf3-2016.II.24-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2016.II.24-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16-2012.[X.31.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2016.II.24-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf6-2016.III.24.Ö. sz. rendelet - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.pdf7-2016.IV.8.Ö. sz. rendelet - A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabály.pdf8-2016-IV.8-Ö. sz.rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf9-2016.IV.29.Ö. sz. rendelet - A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf9-2016.IV.29.Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf10-2016-V.26.-Ö. sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21-2015. [XII. 17.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf11-2016-VI.30.-Ö. sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19-2014.[XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf12-2016.IX.30-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2-2016. [II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf12-2016.IX.30-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf13-2016.X.28.Ö. sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről.pdf14-2016.XII.30-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2-2016. [II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf14-2016.XII.30-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf15-2016-XII.30.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf16-2016-XII.30.-Ö. sz. rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló 8-2012. [III.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf2-2017-I.26.-Ö. sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19-2015. [XI.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2017-II.27.-Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2-2016. [II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf5-2017-II.27.-Ö.sz. rendelet - A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34-2013. [XII.12.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf6-2017-II.27.-Ö. sz. rendelet - A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 13-2004. [IV. 21.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf7-2017. [III.30.]-Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5-2014. [III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2017.[III.30.] -Ö. sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf9-2017. [IV.28.]-Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf9-2017. [IV.28.]-Ö. sz. rendelet - A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf10-2017. [V.25.]-Ö.sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13-2016. [X.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf11-2017. [V.25.]-Ö.sz. rendelet - A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 21-2015. [XII.17.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf12-2017. [VI.29.]-Ö. sz. rendelet - A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia.pdf13-2017.[VI.29.]Ö. sz. rendelet - A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól.pdf14-2017.[IX.29.] önkormányzati rendelet - melléklet.pdf14-2017.[IX.29.] Ö.sz.rendelete - Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1-2017. [I.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf15-2017. [IX.29.] Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19-2014.[XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf16-2017. [XI.30.] önkormányzati rendelet - melléklet.pdf16-2017. [XI.30.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1-2017. [I.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf17-2017. [XI.30.] Ö.sz.rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf1-2018. [I.27.] Ö. sz. rendelet - melléklete.pdf1-2018. [I.27.] . sz. rendelet - A Település Helyi Építési Előírásairól szóló 8-2012. [III. 28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf2-2018.[II.1.] Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.pdf2-2018.[II.1.] Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf3-2018. [III.1.] Ö. sz. rendelet - Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1-2017. [I.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf3-2018. [III.1.] Ö. sz. rendelet - mellékletei.pdf4-2018. [III.1.] Ö. sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5-2014. [III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf5-2018. [III.1.] Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19-2014.[XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf6-2018.[III.29.] Ö. sz. rendelete - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16-2012.[X.31.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf6-2018.[III.29.] Ö. sz. rendelete - melléklete.pdf7-2018.[III.29.] Ö.Sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2018.[IV.26.] Ö. sz. rendelete - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19-2015. [XI.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf9-2018. [V.31.] Ö.sz. rendelet - A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf9-2018. [V.31.] önkormányzati rendelet - 2. számú melléklete.pdf9-2018. [V.31.] önkormányzati rendelet - 1. számú melléklete.pdf11-2018.[IX.28.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2-2018. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf11-2018.[IX.28.] Ö.sz. rendelet - 1.sz. melléklete.pdf12-2018.[XI.29.] Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf12-2018.[XI.29.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2-2018. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf13-2018.[XI.29.] Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf14-2018.[XI.29.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf15-2018. [XII.13.] Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19-2014.[XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf1-2019.[II.1.] önkormányzati rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.pdf1-2019.[II.1.] önkormányzati rendelet - melléklete.pdf2-2019.[III.1.] Ö.sz rendelet - melléklet.pdf2-2019.[III.1.] Ö.sz rendelet - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2-2018. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2019.[III.29.] Ö.sz rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf5-2019. [IV.25.] Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf5-2019. [IV.25.] Ö.sz. rendelet - A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf6-2019. [VI.28.] Ö.sz. rendelet - A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.pdf7-2019. [VI.28.] Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf7-2019. [VI.28.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16-2012.[X.31.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2019.[IX.27.] Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf8-2019.[IX.27.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1-2019. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf10-2019.[X.31.] Ö.sz rendelet - A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 23-2014.[XII.15.pdf11-2019.[XI.28] Ö.sz. rendelet - mellékletei.pdf11-2019.[XI.28] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1-2019. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf12-2019.[XI.28.] Ö.sz. rendelet - Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf13-2019.[XI.28.] Ö.sz. rendelet - A helyi adókról szóló 18-2015.[XI.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf14-2019. [XII.12.] Ö.sz.rendelet -Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf15-2019. [XII.20.] Ö.rendelet - 1.sz melléklet.pdf15-2019. [XII.20.] Ö.rendelet - 2.sz melléklet.pdf15-2019. [XII.20.] Ö.rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló 8-2012. [III. 28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf1-2020.[I. 30.] önkormányzati rendelet - A településkép védelméről.pdf2-2020.[I. 30.] önkormányzati rendelet - A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29-1995. [XI.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf3-2020.[I. 30.] önkormányzati rendelet - A település helyi építési előírásairól szóló8-2012. [III. 28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf4-2020.[II.27.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.pdf4-2020.[II.27.] Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf5-2020. [II.27.] Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1-2019. [II.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf5-2020. [II.27].Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf6-2020.[II.27.]Ö.sz. rendelet -Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13-2016. [X.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf7-2020. [II.27.]Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2020. [IV.28. Ö.sz rendelet - melléklete.pdf8-2020. [IV.28. Ö.sz rendelet - A 2019 évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf9-2020.[V.6.]. Ö.sz. rendelet - A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19-2015[IX.27] Ö.sz rendelet módosításáról.pdf10-2020.[X.1.]. Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf10-2020.[X.1.]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4-2020. [II.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf11-2020.[X.1.]Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013. [V.6.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf12-2020.[X.29.]. Ö.sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5-2014. [III.1.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf13-2020.[X.29.]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16-2012.[X.31.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf14-2020.[XII.1.]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4-2020. [II.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf14-2020.[XII.1.]. Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf15-2020.[XII.1.]. Ö.sz. rendelet - A helyi adókról szóló 18-2015. [XI.27.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf16-2020.[XII.10.]. Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12-2019. [XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf17-2020.[XII.10.]. Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város címerének és zászlajának használatáról és Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló 34-2005[IX.28] önkormányzati rendelet módósításáról.pdf18-2020.[XII.17.]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013[V.6] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf19-2020.[XII.17.]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10-2013[V.6] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf1-2021.[I.5.]. Ö.sz. rendelet - A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12-2019. [XI.28.] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf2-2021.[I.6]. Ö.sz. rendelet - 13-2016-X.28.-Ö. sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13-2016[X.28]. Ö. rendelet módosításáról.pdf3-2021.[I.8]. Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális szolgáltatásokról szóló 7-2015.[II.26.]Ö. sz. rendelet módosításáról.pdf4-2021.[I.22]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat követelési leírásának rendjéről szóló 3-2008.[XI.26.]Ö. sz. rendelet módosításáról.pdf5-2021.[II.15].Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf5-2021.[II.15].Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése.pdf6-2021.[III.1].Ö.sz. rendelet - melléklete.pdf6-2021.[III.1]. Ö.sz. rendelet - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4-2020 [II.27] önkormányzati rendelet módosításáról.pdf7-2021.III.5. Ö.sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról szóló 7-2015.II.26. önkormányzati rendelet módosításáról.pdf8-2021.[V.14]. Ö. sz. rendelet - melléklete.pdf8-2021.[V.14]. Ö. sz. rendelet - A 2020 évi pénzügyi terv végrehajtásáról.pdf