MEZŐHEGYES

Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése

Projekt bemutatása

Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítéseProjektazonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00006
Projekt címe: Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)

Konzorciumi partner:Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatás mértéke (%-ban): 94,927395 %
Szerződött támogatás összege: 2 531 053 440 forint

Előzmények:

A meglévő szennyvíztisztító telep 1976-ban épült, majd 1987-ben bővítés után lett üzembe helyezve. A tisztított szennyvíz befogadója az Élővíz csatorna, mely időszakos vízfolyás.
A projekt megvalósításának helye Mezőhegyes település közigazgatási területe. Mezőhegyes a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5. sz. táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett.
A szennyvíztisztító telep jelenlegi tisztítási technológiája több komponens tekintetében nem alkalmas biztonságosan a határértékek teljesítésére, mert a telep létesítésekor nem épült ki a III. tisztítási fokozat, ami akkor még nem volt előírás. A környezetvédelmi követelmények kielégítésén túl a tisztító mára már korszerűtlenné vált, kezelőépülete, gépészeti berendezései elhasználódtak. A szennyvíztisztító telep korszerűsítése valósul meg a projekt során.
A település belterülete közel 100 %-ban szennyvízcsatornázott. A csatornahálózat III. ütemben épült ki, egyes részei már rekonstrukcióra szorulnak a szennyvízcsatorna hálózat nem megfelelő minősége, a csőanyagok és aknák víztartásának romlása miatt, jelenleg csapadékosabb időszakban jelentős az infiltráció, mely jelentősen túlterheli a telepet.

Jogszabályi változások hatása a projektre:

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP Kft.) valamint Önkormányzatunk az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, 2015. április 30. napján, a Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött.
2016. október 13-án megjelent a Magyar Közlönyben az 1560/2016. (X.13.) Kormányhatározat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.(II. 29.) Kormányhatározat módosításáról.
A 2016.10.14-től hatályos módosítás szükségessé tette a projekt megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás technikai módosítását.
Mezőhegyes szennyvíz projektje a módosítás alapján a továbbiakban a KEHOP-2.2.2 konstrukció keretében az „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)” projekt megnevezés alatt valósul meg.

A projekt megvalósításának helye:

  • Mezőhegyes település és
  • Méhkerék település közigazgatási területe.

Eredmények Mezőhegyesen:

A Hild utcai csatornahálózat rekonstrukció, a D300-as meglévő betoncső 466,4 fm hosszon, csőbéleléses technológiával és a szakaszon levő 18 db akna felújításával valósult meg.


A szennyvíztisztító telepen új technológiai egységek kerültek kialakításra:

  • Új biológiai műtárgy létesült, mely 8281 LE szennyvíz terhelését bírja.
  • Az iszap szikkasztó ágyakat fedett, víztelenített iszap tározóvá alakították át.
  • Az utóülepítő medence iszapsűrítő medencévé alakult.
  • Megújult a TFH fogadó és a csurgalékvíz átemelő akna.
  • Új technológiai gépház épült.
  • Új kezelőépület készült.
  • Új fedett gépkocsibeálló létesült.
  • A régi technológia (oxidációs árkok, kezelőépület) lebontásra kerültek.
A projekt megvalósításával hozzájárult Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

A projekt támogatási összege: 2 531 053 440 Ft.

Az elszámolt csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladta meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Eredménykommunikációs tájékoztató

Tájékoztató kiadvány a projekt indulásakor

HÍREK

Lakossági fórum meghívó
2018.03.06.
Sajtónyilvános rendezvény meghívó
2018.03.28.
Sajtóközlemény a projekt indulásáról
2018.09.06.
Sajtónyilvános projektátadó meghívó
2021.06.17.
Sajtóközlemény a projekt zárásáról
2021.06.30

MÉDIAMEGJELENÉS

Lakossági fórum, 2018.03.06
Sajtónyilvános rendezvény, 2018.03.28.
Munkafolyamatok
Zárórendezvény, 2021.06.17

KEHOP-2.2.2-15-2015-00006

Délkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)