Műszaki ellenőri beszámoló DAOP5.1.2-D-09-2010-0001 pályázat

Tárgy:  „A mezőhegyesi volt Centrál Szálló műemlékvédelem alatt álló épületének felújítása, átalakítása, továbbá közvetlen környezetének tereprendezése” c. projekt kivitelezése

Beruházó adatai:

Név: Mezőhegyes Város Önkormányzata
Székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.
Telefon: 06-68/ 466-001
Képviseli:   Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester

Név: Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ
Székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
Telefon: 06-68/ 466-043
Képviseli:   Nagy János igazgató

Kivitelező adatai:

Név: INTEGRÁL Építő Zrt.
Székhelye: 5540 Szarvas, Árpád u. 10.
Telefon: +36(66)312-760
Képviseli:   Bődi János  elnök-vezérigazgató


Felelős műszaki vezető építész: Bődi János  MV-Ép/AM-MÉK 04-10031/2012
Gépész: Janis Pál MV-Ép/Ég/04-1290/2016
Villamos: Janis Pál MV-Ép/ÉV/04-1291/2016

Előzmények:

A tárgyi kivitelezésre az INTEGRÁL ÉPÍTŐ Zrt. 2012. március 19.-én kötött szerződést Mezőhegyes Város Önkormányzatával. Ebben a szerződésben vállalta az épület felújítását és közvetlen környezetének tereprendezését. A szerződés melléklete a műszaki-pénzügyi ütemterv is, mely alapján a kivitelező dolgozik. A munkaterület átadás-átvételére. 2012. március 20-án került sor. Kivitelezőnek a munkákat az étterem és konyha zavartalan működésének biztosítása mellett kellett végeznie, ami plusz szervezési és munkaterület megosztási feladatokat is jelentett. A működő étterem és konyha belső felújítása nem volt része a projektnek, csak a külső homlokzat és nyílászárók javítása, festése. A kivitelezéshez rendelkezésre álltak az engedélyes, ill. kiviteli tervek.
 

Részlet a 2012. 06. 28-án készült feljegyzésből:

Derdák Éva: Megtörtént az emeleti restaurátori szondázó kutatás. Minden helyiségben értékes, díszítő festés került elő úgy a mennyezeten, mint az oldalfalakon, kivéve a 136, 135, 133, 134 és 129-es helyiségekben.

Dr. Szentkirályi Miklós: A kutató feltárásokat az emelet összes helyiségében elkészítették, eredményesen. Bebizonyosodott, hogy a XIX. század végi igényes festés az összes helyiségben készült, egységes szemlélet szerint kivitelezésben. Értékelhető motívumokat tártak fel a 124, 123, 130, 122, 119, 117, 115, 116, 103, 112, 111, 108, 110, 120 számú helyiségekben. Ezeket az értékes tanudarabokat konzerválásra és bemutatásra javasoljuk. Kissé sérült, kopott díszítőfestéseket tártunk fel a többi helyiségben is, melyeket konzerválást követően eltakarásra javasolunk. Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az összes helyiségben, ahol a mennyezet helyreállítható, ott ne legyen vakolatcsere. A kutató feltárást végző Derdák Éva és Witzi Antal a feladatot az emeleten elvégezték, a fsz-i kutatást követően átadják a dokumentációt azokról a felületekről, ahol további munkák nem várhatóak, így a kivitelező a munkaterületet azonnal átveheti. A feltárt és elfedésre kijelölt területek állagmegóvó, konzerváló kezelését külön szerződés szerint a restaurátorok végzik eltakarással együtt és átadják a kivitelezőnek a területet. A bemutatásra kijelölt motívumok szakszerű konzerválását, a bemutatás méreteinek határát a restaurátorok határozzák meg és elvégzik azt külön megállapodás szerint. A konzervált felületek takaró rétegeit a restaurálást végzők javaslata alapján a kivitelező végzi.